Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Główne założenia MEN   

Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum,
3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Po zmianach system będzie obejmował:

·       8-letnią szkołę podstawową

·       4-letnie liceum ogólnokształcące

·       5-letnie technikum

·       3-letnią branżową szkołę I stopnia

·       3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy

·       2-letnią branżową szkołę II stopnia

Zmiany w ZSChiPS:

XII Liceum Ogólnokształcące

·       Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

·       Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.

Technikum Chemiczne i Technikum Przemysłu Spożywczego

·       Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w 5-letnie technikum.

·       Do roku 2019/2020 będzie trwała rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego technikum (dla absolwentów gimnazjum).

·       Na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata będzie funkcjonowała rekrutacja do 5-letniego technikum (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej).

·       W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w 5-letnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego 4-letniego technikum (odpowiednio klasy I-IV). 

Branżowa szkoła I stopnia

·       Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia.

·       Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, natomiast na lata szkolne 2019/2020 i późniejsze przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.  

Branżowa szkoła II stopnia

·       Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku w związku z tym planuje się utworzenie branżowej szkoły II stopnia od 1 września 2020 r. oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2020/2021. 

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika