Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE » Projekty zakończone
www.praktyki.wh.umcs

Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie z Gminą Lublin, Gminą Miejską Świdnik, Starostwem Powiatowym w Kraśniku oraz Starostwem Powiatowym w Lubartowie. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu nasi nauczyciele uczestniczyli w 90 godzinnym w szkoleniu dla nauczycieli – opiekunów praktyk organizowanym na Wydziale Humanistycznym UMCS. Udział w szkoleniu służył m.in. aktualizacji posiadanej wiedzy metodycznej, poznaniu najnowszych trendów w dydaktykach przedmiotowych, wypracowaniu najskuteczniejszego modelu współpracy ze studentami odbywającym praktyki, zwróceniu uwagi na problemy skutecznej komunikacji w procesie dydaktycznym, metody kształtowania postaw kreatywnych, innowacje dydaktyczne. Program szkolenia dodatkowo wzbogacony został o moduł „Stereotypy płciowe w edukacji”.

Kolejnym etapem projektu jest przyjęcie przez szkołę studentów Wydziału Humanistycznego UMCS na praktyki pedagogiczne i objęcie ich opieką przez przeszkolonych nauczycieli. Studenci podczas praktyk zapoznają się z zasadami funkcjonowania szkoły, podstawowymi dokumentami niezbędnymi w pracy nauczyciela, uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w charakterze obserwatorów a także prowadzących.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskać można na stronie internetowej projektu: www.praktyki.wh.umcs.lublin.pl, pod numerem telefonu 81-537-28-72 oraz w Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 11 pok. 119 (Budynek Biblioteki Głównej UMCS).
http://www.praktyki.wh.umcs

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika