UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe w sekretariacie w przypadku problemu z dodzwonieniem się na numer 81 442 19 20
prosimy kontaktować się pod jeden z następujących numerów:

Księgowość: 81 442 19 22, Kadry: 81 442 19 23, Kierownik Gospodarczy: 81 442 19 28.


Technikum Chemiczne | Technikum Przemysłu Spożywczego | Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia | XII Liceum Ogólnokształcące

 

Współpraca z Politechniką Lubelską

Z inicjatywy  dr inż. Amelii Staszowskiej z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska PL oraz mgr Barbary Sieńko – Kierownika Laboratorium ZSChiPS w Lublinie w dniu 31 stycznia 2017 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Zawarta umowa określa obszary wzajemnej współpracy, a jej nadrzędnymi celami są: popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowiska nauczycielskiego, budowa związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim oraz wspieranie inicjatyw zachęcających młodzież do kształcenia w dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: