Uwaga – wolne miejsca!

Informacja dla absolwentów gimnazjum

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia oferuje naukę w zawodzie piekarz oraz w zawodzie cukiernik.

Są to poszukiwane zawody na rynku pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się u renomowanych pracodawców którzy oferują:

  • stypendia
  • posiłki regeneracyjne w zakładzie
  • pakiet socjalny
  • zatrudnienie absolwentów szkoły.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia i uzyskania tytułu technika technologii żywności oraz zdania matury.

Zapraszamy!

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

Przydatne dla kandydata

Uwaga – wolne miejsca!

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia oferuje naukę w zawodzie piekarz oraz w zawodzie cukiernik.

Dobry zawód - dobra praca!

Zachęcamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole Spożywczej I Stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz i wędliniarz.

Mamy czym się pochwalić!

(VIDEO + FOTO) 22 marca 2018 r. był w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego dniem wyjątkowym. Otworzyliśmy Drzwi i zaprosiliśmy gości – gimnazjalistów

Spacer po szkole

Zapraszamy do wirtualnego spaceru 3D i odwiedzenia naszych pomieszczeń