UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe w sekretariacie w przypadku problemu z dodzwonieniem się na numer 81 442 19 20
prosimy kontaktować się pod jeden z następujących numerów:

Księgowość: 81 442 19 22, Kadry: 81 442 19 23, Kierownik Gospodarczy: 81 442 19 28.


Technikum Chemiczne | Technikum Przemysłu Spożywczego | Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia | XII Liceum Ogólnokształcące

 

Uwaga maturzyści

Uwaga maturzyści

Przypominamy, że na egzamin należy:

 • Stawić się odpowiednio wcześniej.
  • Na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 9.00 należy zgłosić się
   o godzinie 8.15.
  • Na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 14.00 – o godzinie 13. 15
 • Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.
 • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Przybory do pisania – 2 czarno piszące długopisy lub pióro.
 • Rzeczy osobiste: torebki, telefony itp. należy bezwzględnie pozostawić w szatni.
 • Pomoce wymienione w komunikacie dyrektora CKE (tablice, kalkulator itp.) zapewnia szkoła.

Uwaga absolwenci, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2018 i przystępują do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. oraz osoby skierowane przez OKE

Przypominam, że w sekretariacie szkoły od 4 marca 2018 r. dostępny jest harmonogram egzaminów ustnych – proszę sprawdzić datę i godzinę egzaminu

W sekretariacie szkoły są do odebrania hasła do OKE - OBIEG

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: