Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE » Projekty zakończone

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z naszego miasta na lokalnym rynku pracy. Chodzi o wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczo - edukacyjnego i psychologicznego, zwiększenie liczby dodatkowych godzin matematyki w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji instruktorów nauki zawodu. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz do zdobycia przez absolwentów szkół zawodowych odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
Projekt jest realizowany od stycznia 2009 r. do lutego 2010 r. przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy oraz 10 zespołów szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin.
Projekt o wartości 1 131 880,00 PLN otrzymał dofinansowanie w wysokości 88 % wartości budżetu projektu z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika