Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina Biblioteka-MCI
Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
ogłasza XIII edycję Turnieju Jednego Wiersza o Puchar Dyrektora ZSChiPS
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Hasło Turnieju „Lublin, mój Lublin”

 

 

Turniej jest objęty patronatem
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie
i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

 

Zasady uczestnictwa w Turnieju:

1. Turniej adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Lublina.

2. Prace nadesłane na Turniej muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

3. Uczestnik Turnieju ma za zadanie napisać wiersz na temat związany z Lublinem.

4. Pracę konkursową należy przesłać w 1 egzemplarzu maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, CDV) w formacie doc., docx., odt. Prace tylko w formie pisemnej, bez zapisu na płycie CD, nie wezmą udziału w konkursie.

 5. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi autora, klasą, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna.

6. Jeden autor może nadesłać tylko 1 wiersz.

7. Tekst wiersza należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów
i wydrukować jednostronnie. Nie ma limitu znaków.

 

Prace należy składać do 15 marca 2017 r. w Bibliotece-MCI.

Regulamin TJW i karta zgłoszenia w załącznikach.

                                                                      
Serdecznie zapraszamy do udziału w TJW!
Organizatorki:
Edyta Sosnówka
Bożena Powała-Niedźwiecka
Biblioteka-MCI

 

ZałącznikWielkość
Plik Karta Zgłoszenia (docx)84.59 KB
Plik Regulamin (docx)87.17 KB
Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika