NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Terminy składania dokumentów i rekrutacji w ZSChiPS 2018/2019

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego,
Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
obowiązujące w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie na rok szkolny 2018/2019.

 

 

L.p.

 

 

Czynności

 

 

Terminy

 

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 14 maja do 15 czerwca 2018 r.

 

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.

 

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

 

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 29 czerwca 2018 r.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

4 lipca 2018 r.
godz. 10.00

 

5.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego o wyborze szkoły.

 

od 14 maja do 5 lipca 2018 r.

 

6.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

do 6 lipca 2018 r.
do godz. 14.00

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

9 lipca 2018 r. godz. 12:00

 

8.

 

Poinformowanie przez dyrektora ZSChiPS Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

7 lipca 2017 r.

 

Przygotował(a) informację: