UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe w sekretariacie w przypadku problemu z dodzwonieniem się na numer 81 442 19 20
prosimy kontaktować się pod jeden z następujących numerów:

Księgowość: 81 442 19 22, Kadry: 81 442 19 23, Kierownik Gospodarczy: 81 442 19 28.


Technikum Chemiczne | Technikum Przemysłu Spożywczego | Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia | XII Liceum Ogólnokształcące

 

TERMINARZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZSCHIPS W LUBLINIE w roku szkolnym 2017/18:

TERMINARZ EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZSCHIPS W LUBLINIE
w roku szkolnym 2017/18:

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 10.08. 2017 roku w ZSCHiPS w Lublinie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (kształcenie wg. Nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodzie)  są planowane w następujących terminach: 

Złożenie deklaracji przez uczniów lub absolwentów  odbywa się najpóźniej 4 miesiące przed egzaminem.

Uwaga! Termin składania deklaracji na sesję od uczniów i absolwentów:

Styczeń – luty 2018 - termin mija 9 września 2017 roku

Czerwiec – lipiec 2017 roku - termin mija 18 lutego 2018 roku

Sesja

Egzamin z kwalifikacji

Termin

styczeń – luty 2018

A.60 Wykonywanie badań analitycznych,

A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

T.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

11 stycznia 2018r. – część pisemna

-  część praktyczna  

10 stycznia 2018r.   (A.56 i T.16)

od 12 - 15 luty 2018r.– (A.60)   wg harmonogramu OKE

Dla uczniów klas Technikum programowo najwyższych 4at, 4bt, 4ct, 4dt,4et, 4ft

Czerwiec -lipiec 2018

A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych, T.03 Produkcja wyrobów piekarskich,
 A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

19 czerwiec 2018r.– cz. pisemna

od 22 czerwca do 04 lipca 2018r. – część praktyczna wg. harmonogramu OKE

Dla uczniów klas: 2at, 2bt, 2ct/1,  3ct TCh i 3dt, 3et TPS , 3az ZSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: