Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Egzaminach » Egzamin Zawodowy

TERMINARZ EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZSCHIPS W LUBLINIE
w roku szkolnym 2016/17:

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 09.08. 2016 roku w ZSCHiPS w Lublinie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (kształcenie wg. Nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodzie)  są planowane w następujących terminach: 

Złożenie deklaracji przez uczniów lub absolwentów  odbywa się najpóźniej 4 miesiące przed egzaminem

Sesja

Egzamin z kwalifikacji

Termin

sierpień – październik 2016

A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

6 październik  – cz. pisemna ; od 10 do 13 października 2016r.  – część praktyczna wg. harmonogramu OKE

Dla uczniów klas: 3at, 3bt, 3ct/,  TCh

styczeń – luty 2017

A.60 Wykonywanie badań analitycznych,

A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

T.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

12 stycznia 2017r. – część pisemna

-  część praktyczna  

od 10 - 15 luty 2017r.– (A.60)                09 stycznia 2017r.   (A.56 i T.16)

wg harmonogramu OKE

Dla uczniów klas Technikum programowo najwyższych 4at, 4bt, 4ct, 4dt,4et

maj-lipiec 2017

A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych, T.03 Produkcja wyrobów piekarskich,
 A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

20 czerwiec 2017r.– cz. pisemna

od 22 czerwca do 08 lipca 2017r. – część praktyczna wg. harmonogramu OKE

Dla uczniów klas: 3ct/2, 3dt TCh i 3et, 3ft TPS , 3az ZSZ , 2at, 2bt

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego ZSCHiPS w Lublinie

 

TERMINARZ EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  ZAWODOWE W ZSCHIPS W LUBLINIE
w roku szkolnym 2016/17:

 

Uwaga! Absolwenci mają obowiązek złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu do 20 grudnia 2016 roku.

Uwaga! Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe(egzamin w starej formule)dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.(Zgodnie z art. 11ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświatyoraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]

Czerwiec 2017

Etap pisemny

12 czerwiec 2017r.

 

Etap praktyczny

13 czerwca 2017 r.

 

dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół

policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

 

od 4 lipca do 8 lipca 2017 r.

 

dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego ZSCHiPS w Lublinie

 

 

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika