Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Egzaminach » Egzamin Zawodowy


TERMINARZ EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZSCHIPS W LUBLINIE
w roku szkolnym 2015/16:

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 27 IV 2015 roku w ZSCHiPS w Lublinie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (kształcenie wg. Nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodzie)  są planowane w następujących terminach:

Sesja

Egzamin z kwalifikacji

Termin

sierpień – październik 2015 A.60 Wykonywanie badań analitycznych Październik 2015
styczeń – luty 2016

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

T.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

14 stycznia – część pisemna

od 15 stycznia do 26 lutego – część praktyczna wg harmonogramu OKE

Dla uczniów klas Technikum programowo najwyższych 4at, 4bt, 4ct, 4dt

maj-lipiec 2016

A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.03 Produkcja wyrobów piekarskich

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

17 czerwiec – cz. pisemna

od 30maja do 04 lipca – część praktyczna wg. harmonogramu OKE

Dla uczniów klas: 3ct/2, 3bt TCh i 3dt, 3et TPS , 3az ZSZ

sierpień – październik 2016 A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

6 październik  – cz. pisemna

od 06 września do 17 października – część praktyczna wg. harmonogramu OKE

Dla uczniów klas: 2at, 2bt, 2ct/,  TCh

Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego ZSCHiPS w LublinieTERMINARZ EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  ZAWODOWE W ZSCHIPS W LUBLINIE
w roku szkolnym 2015/16:

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 27 IV 2015 roku w ZSCHiPS w Lublinie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kształcenie wg. Starej Podstawy programowej kształcenia zawodowego) dla absolwentów wszystkich typów szkół ( Technikum Chemiczne, Technikum Przemysłu Spożywczego i ZSZ ) planowane są  w terminach:

 

Czerwiec 2016

Etap pisemny

20 czerwiec 2016r.

godz. 12.00

(poniedziałek)

 

 

Etap praktyczny

część praktyczna od 21 do 22 czerwca 2016r. wg. harmonogramu OKE

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Absolwenci mają obowiązek złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu do 20 grudnia 2015 roku.

Kierownik Ośrodka Egzaminacyjnego ZSCHiPS w Lublinie

   

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika