Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2014/2015

WIĘCEJ ZDJĘĆ >>>

Cyklem spotkań z wykładowcami Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS Lublin, w ramach umowy o współpracy, rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu edukacyjnego „O granicach totalitaryzmu”. 13 marca 2015 r. uczniowie klas biorących udział w projekcie (1 at, 1 dt, 2 at) uczestniczyli w warsztacie z red. Marcinem Sanakiewiczem „Mówienie głosem, mówienie ciałem – warsztat wystąpień publicznych”, 21 kwietnia gościliśmy p. Magdalenę Pataj, która przeprowadziła warsztat zatytułowany „Mowa ciała w komunikacji interpersonalnej”, a 29 kwietnia p. Justyna Maguś opowiadała nam o „Komunikacji interpersonalnej w praktyce”. 

Red. Sanakiewicz wskazał na kluczową rolę słowa, które w przekazie radiowym wraz z dźwiękiem i głosem kształtuje wyobraźnię odbiorcy. Przedstawił również cechy dobrego radiowego spotu reklamowego.

Pani Magdalena Pataj skupiła się na znaczeniu i zadaniach komunikacji niewerbalnej. Zwróciła też uwagę na różnice kulturowe w odczytywaniu znaków mowy ciała. Wspomniała np. o rodzajach i intensywności uścisku dłoni podkreślając, że Niemców cechuje uścisk mocny, energiczny, często wymieniany, Arabów – uścisk delikatny, przeciągający się, Francuzów – uścisk lekki, szybki, często wymieniany, a Brytyjczyków – umiarkowany pod każdym względem.

Warsztat p. Justyny Maguś obejmował elementy komunikacji pozajęzykowej (postawę, mimikę, gesty), parajęzykowej (intonację, ton głosu, akcent, rytm), podstawy właściwego zachowania i dobrych manier.

Wiedzę i umiejętności zdobyte oraz przeszkolone podczas warsztatów postaramy się wykorzystać przygotowując się do debaty szkolnej pt. „Totalitaryzm nie ogranicza!”, na którą serdecznie zapraszamy.

Projekt koordynuje p. Katarzyna Słomka.

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika