Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim, którego tematem jest chleb.

Zadanie polega na napisaniu 1 wiersza lub opowiadania, inspirowanego chlebem.

Prace należy przekazać drogą mailową lub osobiście do nauczycieli polonistów.

Termin składania prac mija 2 stycznia 2017r.

Finał konkursu, podczas którego zostaną nagrodzeni zwycięzcy i zaprezentowane utwory, odbędzie się 5 stycznia 2017r.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackigo, pt. "Chleba naszego powszedniego..."

1. Idea konkursu.

Nasza Szkoła od wielu lat przygotowuje uczniów Technikum Spożywczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej do konkursów spożywczych w których uczniowie zdobywają czołowe miejsca.

Od wielu lat ZSCHiPS jest gospodarzem Wojewódzkiego Turnieju na Najlepszego Ucznia  w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego  im. Wojciecha Kandulskiego i Piekarskiego im. Anny Butki dla województwa lubelskiego. W bieżącym roku konkurs odbędzie się 5 stycznia, a tematem przewodnim Turnieju  krainy dobranocek. Jego finał będzie miał miejsce we Wrocławiu.

Każdego roku powstają efektowne wypieki, które inspirowane są światem realistycznym i fantastycznym. Nie zmienia się jednak materiał twórczy- chleb.

Ideą konkursu jest propagowanie roli chleba w życiu każdego człowieka poprzez twórczość literacką.

 

2. Organizatorzy

Zespół Nauczycieli Języka Polskiego we współpracy z nauczycielami Przedmiotów Zawodowych w ZSCHiPS.

 

3. Cele konkursu

 • popularyzacja idei szkolnego turnieju piekarsko- cukierniczego,

 • zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą i życiem codziennym,

 • poszukiwanie talentów literackich wśród uczniów szkoły,

 • popularyzacja wiedzy o chlebie,

 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,

 • promowanie twórczości utalentowanych uczniów,

 • przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym,

 • zacieśnienie współpracy w środowisku szkolnym,

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

4. Warunki uczestnictwa

 • Napisanie i złożenie przez każdego z uczestników 1 utworu literackiego

  (wiersz lub opowiadanie), którego motywem przewodnim jest CHLEB.

 • Utwór nie powienien być wcześniej publikowany ani w formie papierowej, ani w Internecie.

 • Prace należy składać osobiście lub mailowo do nauczycieli uczących języka polskiego do dnia 2 STYCZNIA 2017 r.

 • Oceny utworów dokona komisja złożona z nauczycieli języka polskiego oraz Pani Kierownik zespołu nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

 • Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 4 STYCZNIA 2017 r.

 • Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz możliwość zaprezentowania swoich utworów podczas finału Turnieju 5 STYCZNIA 2017 R.

 

Zapraszamy do podjęcia wyzwania!

 

 

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika