Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE » Projekty zakończone
Szkoła Kluczowych Kompetencji

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Szkoła Kluczowych Kompetencji

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika