Z życia szkoły

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ZAWARTE Z PRACODAWCAMI

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Pani Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie podpisała porozumienia o współpracy z pracodawcami

Zebrania z Rodzicami - 12 grudnia 2018 r. (środa)

Zapraszamy Rodziców uczniów ZSChiPS w Lublinie na spotkania z wychowawcami klas, nauczycielami oraz wybranych przedstawicieli trójek klasowych na Posiedzenie Rady Rodziców, o godzinie 17:30 w sali 108.

Wykład dla optyków

Uczniowie kl. 1ct, 2ct i 3ct, kształcący się w zawodzie technik optyk wzięli w spotkaniu z specjalistą d/s szkoleń Jeleniogórskich Zakładów Optycznych.

Przyszła zima

Zachowajmy szczególną uwagę na drodze i chodniku. Pamiętajmy także o zmianie obuwia.

Wolność kocham i rozumiem

Włączając się w obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie ZSChiPS przygotowali 14.11.2018 r. uroczysty koncert pieśni patriotycznych „Wolność kocham i rozumiem”

Strony