M. Wesołowska - kierownik szkolenia praktycznego

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ZAWARTE Z PRACODAWCAMI

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Pani Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie podpisała porozumienia o współpracy z pracodawcami

Dobry zawód - dobra praca!

Zachęcamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole Spożywczej I Stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz i wędliniarz.

Strony