Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE » Projekty zakończone

 

 

Projekt „Praktyka kluczem do sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Staże i praktyki w zakładach przemysłu spożywczego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.


Działania zaplanowane z projekcie polegają na do nawiązaniu współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, która w pierwszej kolejności zaowocuje utworzeniem programów praktyk dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy w branżach gastronomia, hotelarstwo, turystyka, technologia żywności, a w dalszej kolejności cyklem dwutygodniowych praktyk dedykowanych nauczycielom przedmiotów zawodowych i instruktorom praktycznej nauki zawodu w tych branżach. W rezultacie nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zostaną wyposażeni w praktyczną i zaktualizowaną wiedzę w zakresie nauczanych przedmiotów, którą będą mogli przekazywać swoim uczniom.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej w szkołach w dziedzinach gastronomii, hotelarstwa, turystyki i technologii żywności do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

 

Założenia projektu:

  • Poprawa współpracy między szkołami, a przedsiębiorstwami w zakresie przekazywania potrzeb rynku pracy i dostosowania do nich oferty edukacyjnej
  • Podniesienie wiedzy praktycznej poprzez opracowanie programów praktyk
  • Zaktualizowanie przekazywanej wiedzy oraz uzupełnienie umiejętności praktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika