Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2013/2014
Podjęcie współpracy z BIOMED-LUBLIN

W ramach dobrej praktyki prowadzonej przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie nawiązaliśmy szeroką współpracę z lubelską firmą farmaceutyczną „BIOMED-Lublin” Wytwórnią Surowic i Szczepionek S.A.

Podejmując współpracę liczymy na możliwość:

 • kształcenia młodzieży w celu zdobywania specjalistycznej wiedzy,
 • kontynuowania rozwoju edukacyjnego oraz dobrego przygotowywania do pracy zawodowej,
 • rozbudzania zainteresowań młodzieży technologią wytwarzania produktów leczniczych,
 • kształtowania umysłów młodych „naukowców” pragmatycznie patrzących na świat, posiadających zdolności poszerzania własnych zainteresowań,
 • kontynuowania edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój osobowości przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb młodzieży.

W dniu 6 czerwca 2014 roku została podpisana umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy między „BIOMED-Lublin” Wytwórnią Surowic i Szczepionek S.A. reprezentowaną przez  Prezesa – Waldemara Sierockiego a Zespołem Szkół Chemicznych

i Przemysłu Spożywczego reprezentowanym przez Dyrektora – Marka Szymańskiego. 

W ramach zawartego porozumienia Spółka BIOMED-LUBLIN objęła patronatem Technikum Chemiczne o specjalności technologia środków farmaceutycznych i wspólnie
z ZSCHiPS będzie realizować wskazane w umowie cele w drodze:

 • wzajemnego dokształcania uczniów, w tym w szczególności poprzez organizację szkoleń specjalistycznych z zakresu wytwarzania produktów biotechnologicznych,
 • organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów Technikum Chemicznego  pod nadzorem Szkoły i Zakładu Pracy,
 • udziału uczniów w organizowanych przez strony wykładach, konferencjach i warsztatach,
 • udziału uczniów w zajęciach praktycznych prowadzonych na wydziałach produkcyjnych przez Zakład Pracy,

 

Ponadto w siedzibie szkoły za porozumieniem obydwu stron zostanie utworzone Muzeum, którego przedmiotem będzie:

 

 • prezentacja 70- letniej historii firmy BIOMED-LUBLIN,
 • projekcje filmów przybliżających metody wytwarzania leków biotechnologicznych
 • prezentacja dawnej aparatury, urządzeń i sprzętu do wytwarzania farmaceutyków,
 • organizacja warsztatów praktycznych w celu przybliżenia uczniom dawnych oraz
 • współczesnych  technik produkcji leków.
Podjęcie współpracy z BIOMED-LUBLIN
Podjęcie współpracy z BIOMED-LUBLIN
Podjęcie współpracy z BIOMED-LUBLIN
Informację przygotował(a): 

 

Nazwa użytkownika