Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Egzaminach » Egzamin Maturalny

Szanowni Państwo

Przypominam o obowiązku wniesienia opłat za egzamin maturalny i dostarczenie dokumentów do sekretariatu szkoły i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje i druki dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej OKE Kraków www.oke.krakow.pl

W sekretariacie należy również potwierdzić składając podpis  na wydruku  z OKE Obieg – Potwierdzenie zgodności danych przekazanych do OKE – EGZAMIN MATURALNY – obowiązkowo do 31 stycznia 2018 r.

Bożena Podgórska - Wicedyrektor w ZSChiPS

 


 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (poniedziałek, 01-01-2018 godz. 10:21   Odsłon: 2,733)

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz  
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś wnieść opłatę - Kalkulator opłat

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

Absolwenci, którzy należą do terenu innych okręgowych komisji wnoszą opłatę na konto swoich komisji egzaminacyjnych.

W dowodzie/tytule wpłaty muszą być zawarte informacje, które podane są we wzorze na górze strony.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Załącznik 26a oraz dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną) od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopie tych dokumentów należy również przedłożyć w szkole.

W terminie od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.

Załącznik 26a

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika