Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego to dobra szkoła w centrum miasta!!!

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego powstał z połączenia istniejących od ponad 60 lat placówek:

 •     Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
 •     Zespołu Szkół Chemicznych


Do czasu połączenia obie szkoły funkcjonowały obok siebie, w tym samym budynku przy Al. Racławickich.

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego posiada:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę, która potrafi uczyć i wychowywać
 • 5 pracowni komputerowych oraz Multimedialne Centrum Informacji ze stałym dostępem do Internetu
 • 3 sale gimnastyczne, siłownię, 2 strzelnice i boisko szkolne „Orlik”
 • barek i  sklepik szkolny


Zapewniamy:

 • bezpłatne zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach przemysłu spożywczego i chemicznego w Lublinie i regionie
 • możliwość uzyskania dyplomu czeladnika


Oferujemy:

 • dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych
 • przyjazną atmosferę
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju zainteresowań


Przygotowujemy uczniów do udziału w:

 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności
 • Turniejach na Najlepszego Ucznia w Zawodach Cukiernik, Piekarz
 • Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości
 • Mistrzostwach Polski Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET
 • Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 • Olimpiadzie Chemicznej
 • Turnieju Alchemicznym


Szkoły tworzące Zespół Szkół:

XII Liceum Ogólnokształcące(nauczane języki: angielski, niemiecki)

Klasy:
      a) sportowo-turystyczna (rozszerzony program - języka angielskiego, biologii, geografii)
      b) biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym (rozszerzony program - języka angielskiego, biologii, chemii)
      c) humanistyczno-dziennikarska  (rozszerzony program - języka polskiego,  historii, wiedzy o społeczeństwie)

Technikum Chemiczne(nauczane języki: angielski, niemiecki)

Technik analityk o specjalizacji:
- analiza kryminalna i medyczna (rozszerzony program – chemii, biologii)

Technik technologii chemicznej o specjalizacji:
- technologia środków  farmaceutycznych i  kosmetycznych (rozszerzony program – chemii, biologii)

Technikum Przemysłu Spożywczego(nauczane języki: angielski, niemiecki, rosyjski)

Technik technologii żywności o specjalizacji:
 - produkcja wyrobów cukierniczych (rozszerzony program – biologii, informatyki)


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10(nauczane języki: angielski)

- cukiernik
- piekarz
- wędliniarz

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Prowadzi szkolenia w zawodach:
- cukiernik
- wędliniarz
- piekarz

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika