Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

PDF iconSZCZEGÓŁOWY PROGRAM II EDYCJI „NOCY KULTURY W ZSCHIPS” (PDF)

Noc Kultury w ZSChiPS to impreza kulturalna odbywająca się na terenie szkoły. Udział
w organizowanych projektach, koncertach, wystawach, warsztatach, projekcjach filmów jest bezpłatny. Noc Kultury w ZSChiPS jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego.

 

Celem głównym NK w ZSChiPS, zgodnie z Koncepcją Pracy Szkoły, jest rozwijanie
i kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywności nakierowanej na inicjowanie
i realizację różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

 

Cele szczegółowe imprezy NK w ZSChiPS:

 

 • wdrożenie uczniów do pracy zespołowej, planowania działań i odpowiedzialności za ich wykonanie,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości,
 • nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem – środowiskiem lokalnym,
 • aktywne zaangażowanie rodziców w procesy edukacyjno-wychowawcze,
 • współpraca uczniów w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.

 

Regulamin NK w ZSChiPS:

 1. Impreza szkolna „Noc Kultury w ZSChiPS” odbędzie się 24-25.02.2017 r. w godzinach 20.00-6.00 (z możliwością pozostania w szkole do godz. 7.30).
 2. Prawo uczestnictwa w NK w ZSChiPS ma każdy uczeń szkoły. 
 3. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie.
 4. Wejście na imprezę i rejestracja uczestników od godz. 19.00  wyłącznie po okazaniu legitymacji szkolnej. Listy znajdujące się przy wejściu uczniowie podpisują wchodząc do szkoły i opuszczając ją.
 5. Szkoła zapewnia opiekę nauczycieli i pracowników ochrony oraz pomoc medyczną na czas trwania imprezy na terenie szkoły.
 6. Wcześniejsze wyjście ze szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (na specjalnym druku szkolnym - do pobrania u pedagoga) oraz po kontakcie telefonicznym z  rodzicem (kontakt z pedagogiem szk.: 81 442 19 20 w. 30).
 7. Jedzenie i picie* we własnym zakresie.

*Podczas imprezy NK obowiązują zapisy Statutu Szkoły, w szczególności § 60:

„Na terenie szkoły (budynek i otoczenie) obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e- papierosów, spożywania alkoholu i napojów w opakowaniach po alkoholu oraz zażywania wszelkich innych środków odurzających i narkotyków.”

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika