Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016
Data: 
Start: 04.03.2016 r. / Zakończenie 05.03.2016 r.
Godzina: 
20.00-6.00 (z możliwością pozostania w szkole do godz. 7.30)
Treść ogłoszenia: 

Noc Kultury w ZSChiPS to impreza kulturalna odbywająca się na terenie szkoły.

Udział w organizowanych projektach, koncertach, wystawach, warsztatach, projekcjach filmów jest bezpłatny. Noc Kultury w ZSChiPS jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego.

Celem głównym NK w ZSChiPS, zgodnie z Koncepcją Pracy Szkoły, jest rozwijanie i kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywności nakierowanej na inicjowanie i realizację różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe imprezy NK w ZSChiPS:

 • wdrożenie uczniów do pracy zespołowej, planowania działań i odpowiedzialności za ich wykonanie,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości,
 • nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem – środowiskiem lokalnym,
 • aktywne zaangażowanie rodziców w procesy edukacyjno-wychowawcze,
 • współpraca uczniów w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.

Regulamin NK w ZSChiPS:

 1. Impreza szkolna „Noc Kultury w ZSChiPS” odbędzie się 04.03.2016 r. w godzinach 20.00-6.00 (z możliwością pozostania w szkole do godz. 7.30).
 2. Prawo uczestnictwa w NK w ZSChiPS ma każdy uczeń szkoły. 
 3. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie.
 4. Wejście na imprezę i rejestracja uczestników od godz. 19.00  wyłącznie po okazaniu legitymacji szkolnej. Listy znajdujące się przy wejściu uczniowie podpisują wchodząc do szkoły i opuszczając ją.
 5. Szkoła zapewnia opiekę nauczycieli i pracowników ochrony oraz pomoc medyczną na czas trwania imprezy na terenie szkoły.
 6. Wcześniejsze wyjście ze szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (na specjalnym druku szkolnym - do pobrania u pedagoga) oraz po kontakcie telefonicznym z  rodzicem (kontakt z pedagogiem szk.: 81 442 19 20 w. 30).
 7. Jedzenie i picie* we własnym zakresie (możliwość zamówienia na miejscu).

*Podczas imprezy NK obowiązują zapisy Statutu Szkoły, w szczególności § 60:

„Na terenie szkoły (budynek i otoczenie) obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e- papierosów, spożywania alkoholu i napojów w opakowaniach po alkoholu oraz zażywania wszelkich innych środków odurzających i narkotyków.”

PROGRAM IMPREZY „NOC KULTURY W ZSChiPS’ 4/5 MARCA 2016

 

 

Lp.

 

PROJEKT/WYDARZENIE

 

SALA

 

GODZINY

 

Wejście

 

19.00-20.00

 

Inauguracja I edycji „NC w ZSChiPS”

sala gimnastyczna

20.05-20.15

1.

Występ Chóru „ Jubilaeum”

 

sala gimnastyczna

20.15-20.45

2.

Pokaz Sztukmistrzów - Fundacja Sztukmistrze

sala gimnastyczna

20.50-22.30

3.

Warsztaty Sztukmistrzów

sala gimnastyczna

20.50-22.30

4.

Warsztaty „Magik w kuchni”

 

P18

22.00-22.30

5.

„Warsztaty iluzji, złudzeń, pierwsze wrażenie i kolorystyki”- Koło Naukowe Wydziału Psychologii UMSC Lublin

 

118

22.00-23.00

24.00-01.00

02.00-03.00

04.00-05.00

6.

Strzelnica – „Wesołe miasteczko
                       z nagrodami”

 

S03

22.00-24.00

04.00-06.00

7.

Warsztaty samoobrony z instruktorem

(Straż Miejska Lublin)

 

SG4

22.00-05.00

8.

Filmy festiwalowe

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Złote Mrówkojady”- Centrum Kultury w Lublinie

220

21.45-06.00

9.

Wystawa oraz prezentacja „Obrazy cyfrowe”- Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie

218

21.45-22.30

10.

Warsztaty malowania i szkicowania

216

21.45-22.30

11.

Pokaz Karate Kyokushin

sala gimnastyczna

23.00-02.00

12.

Mini Falkon: warsztaty rękodzieła,

papierowe fantazje Origami -  折り紙

 

304

22.00-23.00

23.00-24.00

02.00-03.00

13.

Mini Falkon: prelekcje

307

21.45-22.30

01.00-02.00

04.00-05.00

14.

Mini Falkon: gra w LOL-a

313

23.00-01.00

03.00-05.00

15.

Mini Falkon: kalambury, konkurs filmowy z nagrodami,

 

304, 307

24.00-01.00

03.00-04.00

16.

 

Tenis stołowy

 

sala tenisa stołowego (suterena)

23.00-01.00

03.00-04.00

17.

Maraton filmowy

 

137, MM, 218

21.45-06.00

18.

Warsztaty fotograficzne:

„Podstawy fotografii cyfrowej”

„Światło w fotografii”

 

226

 

23.00-24.00

01.00-02.00

19.

Wirtualny spacer po Lublinie

z przewodnikiem

223

22.00-23.00

20.

Salon Gier Planszowych

 

czytelnia

21.45-06.00

21.

Warsztaty – „Taniec  Zumba”

 

124

23.00-24.00

02.00-03.00

05.00-06.00

22.

Warsztaty - „Taniec Flamenco

 

sala lustrzana

22.00-23.00

23.

Kącik piosenki biesiadnej
i turystycznej

 

225

01.00-01.30

02.00-02.30

03.00-03.30

24.

Kącik dla nudzących się

217

21.45-06.00

25.

Kącik śmiesznych zdjęć- „Kolorowe kapelusze”

 

hol I. piętro

21.45-06.00

 

Barek dla uczniów

108

21.45-06.00

 

Barek dla nauczycieli

pokój nauczycielski

21.45-06.00

 

Punkt informacyjny

hol I. piętro

19.00-06.00

 

Punkt medyczny

106

19.00-06.00

 

Relaks i odpoczynek

110

21.45-06.00

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika