Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016

ZSCHiPS  jako instytucja współpracująca z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych  został zaproszony na uroczyste otwarcie gmachu naukowo-badawczego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, które odbyło się 24 listopada 2015 roku na kampusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W uroczystości szkołę reprezentowały osoby koordynujące współpracę Barbara Sieńko oraz Renata Ciołek.

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (ICBN) zostało powołane do istnienia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku (kampus "Poczekajka"), ma służyć zarówno wspólnocie akademickiej, jak też społeczeństwu w całym regionie. Celem działania ICBN jest wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz nawiązanie
współpracy zespołów badawczych rekrutujących się z różnych dyscyplin naukowych,
aby wspólnie prowadzić szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badania naukowe.
Pani Dyrektor ICBN prof. Elżbieta Stefaniak zaznaczyła, że ICBN zajmuje się badaniami w zakresie dwóch dziedzin – biologicznych i chemicznych.

Laboratoria i pracownie ICBN zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą pozwalającą prowadzić badania na światowym poziomie, w tym również unikalną aparaturę zaprojektowaną specjalnie dla potrzeb tematyki badawczej realizowanej w ICBN.
Dzięki uprzejmości pracowników naukowych ICBN m.in. Pani Kierownik Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii dr hab. Emilii Fornal można było zapoznać się z tą aparaturą i uzyskać kompetentne informacje.

W strukturze ICBN utworzono sześć laboratoriów, zaprojektowanych do innowacyjnych badań
i aplikacji w obszarze nauk przyrodniczych: Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN; Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej; Laboratorium Optyki Rentgenowskiej; Pracownię Stresu Oksydacyjnego; Pracownię Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii; Pracownię Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych.

Gratulujemy sukcesu ukończenia  tak wielkiego przedsięwzięcia i życzymy owocnych badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kierownik Laboratorium ZSCHiPS

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika