Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE » Projekty zakończone


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami" realizowany jest przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny".

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami województwa lubelskiego w oparciu o system akredytacji „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych".
Dodatkowym założeniem projektu jest wsparcie placówek kształcenia zawodowego w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim.

Okres realizacji projektu: 1.04.2012 - 31.03.2015

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika