Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Z radością informujemy, że pojawiła się możliwość uzupełnienia księgozbioru biblioteki-MCI o nowości wydawnicze, prosimy zatem uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły o zgłaszanie do 31 maja 2017 roku swoich propozycji zakupu książek do biblioteki szkolnej lub mailem na adres: biblioteka@zschips.lublin.eu

 

Zakup książek zostanie sfinansowany z rządowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, do którego zostały zgłoszone wszystkie szkoły wchodzące w skład ZSChiPS – XII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Chemiczne, Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10. 

 

Celem głównym programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.


Celami szczegółowymi są:

- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,

- wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych

- rozwój współpracy pomiędzy szkołami, a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

 

Zamawiane książki nie mogą być podręcznikami i jest to jedyne ograniczenie.

Czekamy na propozycje dotyczące różnych gatunków literackich i wszystkich dziedzin wiedzy!

 

 

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika