Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

KONKURS

„Zawód moich marzeń”

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie zaprasza uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji Wojewódzkiego Konkursu o zawodach „Zawód moich marzeń”.

Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości.

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i Komendanta 3-18 Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie do 17 marca 2017 r. poprzez formularz konkursowy.
  2. Przesłanie do 31 marca 2017 r. oryginałów prac konkursowych do szkoły organizującej konkurs przez szkolnego opiekuna ( prace ucznia należy złożyć do
    28 marca 2017 r. do p. Ewy. Nieczypor).
  3. Oświadczenie ucznia/ rodzica osoby niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zadania konkursu:

Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzenie pracy, prezentującej wymarzony przez niego zawód lub zawody, w jednej z trzech kategorii:

- plakat- forma A4 lub A3, technika wykonania dobrowolna,

- prezentacja multimedialna w programie Power Point (do 20 slajdów nagrana na płycie),

- esej szkolny lub inna forma wypowiedzi pisemnej ( praca nie powinna przekraczać trzech stron tekstu formatu A4, obowiązująca czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

Każda praca powinna być opisana wg schematu: tytuł (plakatu, prezentacji, pracy), imię i nazwisko autora, nazwa szkoły.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową.

Nagrody:

laureaci - dyplomy i nagrody w postaci sprzętu elektronicznego,

osoby wyróżnione - dyplomy i drobne nagrody rzeczowe,

opiekun ucznia (I miejsce)- zostanie nagrodzony,

wszyscy uczestnicy - dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

 

Szczegółowych informacji dot. konkursu udzieli p. Ewa Nieczypor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSChiPS.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika