Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

II semestr

data

godzina

Wydarzenie w szkole   

09.02.2017 r

14.45

Rada Pedagogiczna

14.02.2017 r. (wtorek)

16.15

Zebrania z rodzicami uczniów klas programowo niższych ZSChiPS

16-17.02.2017 r.        

 

Targi Edukacyjne

marzec–kwiecień 2017 r.

 

Rekolekcje Wielkopostne

24.02.2017 r.

 

„Noc Kultury ZSChiPS”

marzec

 

Próbna matura ( ustna – język polski i język obcy)

14.03.2017 r.

 

Dzień otwarty szkoły

30.03.2017 r.

 

Ostateczny termin powiadamiania maturzystów o ocenach końcowych

30.03.2017 r. (czwartek)

16.15

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas ZSChiPS

13-18.04.2017 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień

 

Rada Pedagogiczna

25.04.2017 r.

 

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

25.04.2017 r.

 

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych

27.04.2017  r.

 

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji

28.04.2017 r. (piątek)

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

4.05.2017 r. (czwartek)

 

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

4.05.2017 r.

 

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów ZSChiPS

5 i 8 maja 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dla uczniów klas liceum i technikum.

Uczniowie ZSZ mają zajęcia dydaktyczne

24.05.2017 r.

 

Ostateczny termin powiadamiania klas o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

24.05.2017 r. (środa)

16.15

Zebrania z rodzicami

22.06.2017 - 08.07.2017 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasa: 2at, 2bt, 3ct, 3dt, 3et, 3ft )

Klasa 3az (część praktyczna  zgodnie z harmonogramem)

20.06.2017 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - część praktyczna

12.06.2017 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła) – etap pisemny

13.06. 2017 r. (technikum)

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła) – etap praktyczny

15.06.2017 r. (czwartek)

 

Boże Ciało

16.06.2017 r. (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów ZSChiPS

19.06. 2017 r. (poniedziałek)

 

Ostateczny termin wystawienia ocen

19.06. 2017 r. (poniedziałek)

14.45

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja

20.06.2017 r.

 

Dzień wolny od zajęć dla uczniów liceum i technikum

Uczniowie ZSZ mają zajęcia dydaktyczne

22.06. 2017 r. (czwartek)

14.45

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie wyników klasyfikacji

23.06.2017 r. (piątek)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 czerwca 2017 r.

10.00

Rada Pedagogiczna

30.06.2017 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych

sierpień 2017 r.

 

Rada Pedagogiczna

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika