Dobry zawód - dobra praca!

Zachęcamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole Spożywczej I Stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz i wędliniarz.
Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy.
Wykwalifikowani rzemieślnicy poszukiwani są na rynku pracy. Po ukończeniu nauki młodzież szybko znajduje dobrze płatną pracę w kraju i za granicą. Szkoła stale otrzymuje oferty dla naszych uczniów.
Absolwenci ZSChiPS to poszukujący nowych pracowników właściciele cenionych zakładów spożywczych: cukierni, piekarni i zakładów mięsnych.
Zapraszamy do naszej szkoły.
Maria Wesołowska
kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

 

Przydatne dla kandydata

Uwaga – wolne miejsca!

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia oferuje naukę w zawodzie piekarz oraz w zawodzie cukiernik.

Dobry zawód - dobra praca!

Zachęcamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole Spożywczej I Stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz i wędliniarz.

Mamy czym się pochwalić!

(VIDEO + FOTO) 22 marca 2018 r. był w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego dniem wyjątkowym. Otworzyliśmy Drzwi i zaprosiliśmy gości – gimnazjalistów

Spacer po szkole

Zapraszamy do wirtualnego spaceru 3D i odwiedzenia naszych pomieszczeń