Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna

W tym dziale zawarte są informacje o egzaminach maturalnych i zawodowych. Proszę wybrać odpowiedni link z menu po lewej stronie.


Uwaga maturzyści

 

Przypominamy, że 7 lutego 2016 r. upływa termin złożenia przez zdających: ostatecznych deklaracji,  dokonania zmian w deklaracji oraz wycofania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2016 roku.

 

Maturzyści

absolwenci z lat wcześniejszych

 

Wpłaty za egzamin maturalny

 

Wpłatę 50 zł za egzamin maturalny należy wpłacać na konto OKE :


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Kraków
Wpłaty należy dokonać w dniach od 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.

W tytule przelewu należy wpisać:  

  • EM sesja 2016
  • imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
  • nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata

Najpóźniej do 7 lutego do OKE należy złożyć/przekazać dowód wpłaty razem z zał. 26 a

 

Szkoła  dysponuje  listą absolwentów z informacją o zadeklarowanych egzaminach, za które absolwent zobowiązany jest wnieść opłatę.( dane na dzień 29.01.2016 r.)

 Informację będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły – tel. 81 442 19 20

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika