Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Więcej zdjęć na naszym FB >>>

W dniach 21-28 kwietnia 2017 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Przedsiębiorczości pod hasłem „Bądź świadomym konsumentem”.

W ramach przedsięwzięcia gościliśmy panią Lidię Baran-Ćwirtę, Miejskiego Rzecznika ds. Praw Konsumenta, która przybliżyła młodzieży tematykę praw konsumenckich.

Kolejnym gościem była pani Ilona Skałecka z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która omówiła oznaczenia produktów wykorzystywane przez handlowców i producentów oraz zwróciła uwagę na przejawy fałszowania produktów.

Dla uczniów drugich i trzecich klas Technikum Chemicznego i Technikum Przemysłu Spożywczego odbył się dwuetapowy Szkolny Konkurs Ekonomicznym pt. „Bądź świadomym konsumentem”. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniali test złożony z 20 pytań dotyczących praw konsumenckich, ich egzekwowania w codziennym życiu oraz instytucji zajmujących się ochroną konsumentów. Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi.  Dla nich została przygotowana lekcja pokazowa, podczas której zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi wykonanymi pod okiem pani prof. Małgorzaty Wernickiej przez uczniów klasy 2at i 2ct. Tematyka poruszana w prezentacjach została wykorzystana w drugim etapie konkursu. Szansę sprawdzenia swojej wiedzy mieli również nauczyciele.

W czwartek 27. kwietnia uczennice kl. 2at propagowały tematykę znajomości praw konsumenckich poprzez rozdawanie ulotek na przerwach.

28 kwietnia 2017 roku w czytelni biblioteki-MCI odbyła się uroczystość podsumowania obchodów Tygodnia Przedsiębiorczości. Pan dyrektor Marek Szymański wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu.

I miejsce ex aequo zajęły: Magdalena Adamczyk – kl. 2at i Aleksandra Smolińska – kl. 2dt

II miejsce zajął Adam Wójtowicz – kl. 3ft

III miejsce ex aequo zajęły: Anna Małek – kl. 2at i Kinga Skrzypiec – kl. 2bt

Wśród nauczycieli najlepsze wyniki uzyskała pani Anna Sawicka.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów w następnych konkursach!

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika