Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE » Projekty zakończone

Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem jest doskonalenie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych.

W projekcie przewidziano bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów w postaci wykładów, warsztatów, kursów, konkursów. Wszystkie zajęcia realizowane będą w oparciu o program edukacyjny opracowany specjalnie na potrzeby realizacji celów projektu. Projekt realizowany będzie od września 2009 do września 2012.

W ramach tzw. Wszechnicy Informatycznej uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Wykładowcy akademiccy w ramach Wszechnicy na Kołach przyjadą z wykładami do naszej szkoły. Przewidziano również 6 edycji 4 dniowych specjalistycznych kursów komputerowych realizowanych w siedzibie uczelni oraz w Regionalnych Ośrodkach Projektu. W okresie wakacji uczestnicy projektu będą mogli wyjechać na letnie obozy naukowe.

Dla nauczycieli informatyki oraz technologii informacyjnej przewidziano warsztaty metodyczne.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej oraz zeszytów dydaktycznych. Zasoby dydaktyczne oraz informacyjne opracowane w ramach projektu będą również dostępne za pośrednictwem otwartego portalu wiedzy Polska Wszechnica Informatyczna. Znajdzie się tam między innymi 60 dostępnych on-line wykładów wybitnych polskich dydaktyków z zakresu szeroko rozumianej informatyki oraz jej zastosowań.

Strona projektu

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika